punktacja czasopism

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017    

punktacja czasopism


Jak szukać czasopism?

1. Przy użyciu wyszukiwarki można znaleźć punktację czasopism MNiSW począwszy od 2010 roku.
2. Wyszukiwanie jest możliwe według następujących kryteriów: tytuł (lub fragment tytułu ew. słowa z tytułu), numer ISSN, wersja czasopisma (dowolna/elektroniczna), punktacja (przedział) w wybranym roku oraz według listy, na której zostało umieszczone czasopismo - A, B lub C.
3. Szukając według kilku kryteriów jednośnie, zawężamy rezultat wyszukiwania - należy mieć na uwadze, że wyszukiwarka będzie szukała czasopism spełniających wszystkie kryteria jednocześnie!
4. Numer ISSN precyzyjnie określa czasopismo, dlatego, znając numer ISSN, należy go wpisać w odpowiednie pole, pozostawiając pozostałe pola nie wypełnione! Według numerów ISSN można szukać do 10 czasopism jednocześnie - numery ISSN szukanych czasopism powinny być oddzielone przecinkami.
5. Algorytm szukania w pewnym stopniu uwzględnia możliwość popełnienia błędu przez użytkownika, np dodanie lub pominięcie dowolnej litery w tytule, jednak należy zwrócić uwagę na poprawność szukanej frazy.
6. Podczas wyszukiwania czasopism nie należy korzystać z 'wyrażeń regularnych'.
7. Oznaczenia umieszczane przy tytułach znalezionych czasopism:
    (?) - nie znaleziono czasopism o podanym tytule lub zawierającym podaną frazę, wyświetlany tytuł jest podobny do szukanego;
    (p) - wersja papierowa czasopisma - posiada odpowiednik w wersji elektronicznej (online);
    (e) - wersja elektroniczna czasopisma - posiada odpowiednik w wersji papierowej.
    (o) - wersja elektroniczna czasopisma - nie posiada odpowiednika w wersji papierowej.
    (1) - korekta punktów, tytułu, ISSN lub listy na podstawie komunikatu MNiSW.


Kontakt

Uwagi i sugestie dot. wyszukiwarki:

Powrót do wyszukiwarki

UWAGA - Informacja o punktacji czasopism z lat 2010-2017 dostępna przy użyciu niniejszej wyszukiwarki pochochodzi z ogólnodostępnych wykazów list czasopism punktowanych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załączników-plików PDF do komunikatów. Uwzględnia ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26-01-2017 r. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skorzystać bezpośrednio z wykazów publikowanych na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i poprawność zawartych w nim danych.
Część A – punktacja (15-50) za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
Część B – punktacja (1-15) za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
Część C – punktacja (10-25) za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)